Παρελθόν και Παρόν

από τη φωτο-συλλογή μας

Ποδόσφαιρο στη Μεσσήνη (Νησί), 1950

32 προβολές Uncategorized

Γουρνοπάζαρο, 1930

40 προβολές Uncategorized

Πλατεία Μεσσήνης, 1930

30 προβολές Uncategorized

Παιδικός Σταθμός, 1954

160 προβολές Uncategorized

Πλατεία Αλωνίων, 1939

14 προβολές Uncategorized

Πλατεία, 1930

16 προβολές Uncategorized

Νησιώτικη παρέα, 1955

266 προβολές Uncategorized

Κάτω πλατεία, 1910

70 προβολές Uncategorized

Νησιώτικη παρέα, 1959

366 προβολές Uncategorized

Πλατεία, 1950

76 προβολές Uncategorized

Πλατεία, 1930

59 προβολές Uncategorized

Εθνική Τράπεζα, Πλατεία, 1930

48 προβολές Uncategorized

Πάρκο, Πλατεία, 1930

48 προβολές Uncategorized

Πλατεία, 1947

215 προβολές Uncategorized

Οδός Γεωργιάδου, 1947

269 προβολές Uncategorized

Άνω πλατεία, 1985

251 προβολές Uncategorized

Άγιος Δημήτριος, 1965

166 προβολές Uncategorized

Αθανάσιος Δασκαρόλης, Κορέα, 1951

235 προβολές Uncategorized

Εγκαίνια Δασκαρόλειου Πολιτιστικού Κέντρου, 2006

95 προβολές Uncategorized

Νησιώτικη παρέα, 1949

94 προβολές Uncategorized

Οικογένεια Δασκαρόλη, 1926

175 προβολές Uncategorized

Πατρικό οικογένειας Δασκαρόλη, 1950

88 προβολές Uncategorized

Δασκαρόλης Αθανάσιος, 1952

153 προβολές Uncategorized

Ο ΤΑΡΖΑΝ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, 1955

309 προβολές Ιστορία