Δρομολόγια Σιδηροδρόμου, 1898

Από το βιβλίο της Αικατερίνης Α. Κουρλέτη-Παντελάκη
«Η Μικρομάνη – ο Τόπος μου», 2017

Προβολή Σχολίων