Νέα εποχή στις μεταφορές, 1961

Οδηγός ο Φίλιππας  Καλογερόπουλος(Τσουλής) με βοηθό τον Ηλία Δουρούμη

Από το φωτογραφικό μου αρχείο Αρτέμης Δ.Φανός

Προβολή Σχολίων