25η Μαρτίου 1969

25η Μαρτίου 1969.
Πάρκο Μεσσήνης μετά την μαθητική παρέλαση.
Από αριστερά:
Γιώργος Ηλιόπουλος
Παναγιώτης Ταμπούρλος
Βαγγέλης Σαραντόπουλος

Από αρχείο Βαγγέλη Σαραντόπουλου

Προβολή Σχολίων