Σωτήρης Πατατζής, 1977

Ο Σωτήρης Πατατζής με τον Hans Rouge, καθηγητή Νέων Ελληνικών στη ερμανία, 1977
Από το βιβλίο «Για τον Σωτήρη Πατατζή» του Συλλόγου των απανταχού Νησιωτών «ΠΑΜΙΣΟΣ»

Προβολή Σχολίων