1953
Πολυδουρέικο Λάι, 1953.

725 προβολές

25 Μαρτίου 1953

595 προβολές

Βάπτιση, 1953

474 προβολές

Νησιώτικη παρέα, 1953

323 προβολές

Αναζήτηση Φωτογραφίας