Αποθήκες ΑΣΟ, 1928

Οι σταφιδαποθήκες της «Ενώσεως Καλαμών» στη Μεσσήνη στα τέλη της δεκαετίας του 1920, οι οποίες κατασκευάστηκαν απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης προκειμένου να αποθηκεύονται οι σταφίδες των συνεταιρισμών της περιφέρειας και να είναι ευχερής η μεταφορά των ποσοτήτων που αγοράζονταν από εμπόρους. Αργότερα πέρασαν στην ιδιοκτησία του ΑΣΟ, ο οποίος κατασκεύασε μεγάλο συγκρότημα αποθηκών, κτηρίου γραφείων και διαμονής του διευθυντή κοντά στα σημερινά Λύκεια…

[Φωτογραφία και κειμενολεζάντα από το βιβλίο του Χρ. Τερζάκη «Πρόοδος και πολιτισμός στο χωριό» που πραγματεύεται τη δράση των συνεταιρισμών στη Μεσσηνία την εποχή του μεσοπολέμου]

13-8-2019
Προβολή Σχολίων