Α’ Δημοτικό Σχολείο, 1964

1964 α δημοτικό σχολείο.

Φώτης Σαραντόπουλος Από αριστερά: Θεόδωρος Δημητρόπουλος, Πολύβιος Παναγόπουλος, Προκόπης Παπαγεωργίου, Βαγγέλης Σαραντόπουλος, Παναής Σαραντόπουλος

Σταυρουλα Σαραντοπουλου
Προβολή Σχολίων