Γιώργος Μοθωνιός, 1948

Λειβαδάς Βαγγέλης, Γιώργος Μοθωνιός, 1948

(πρόσφατα τραυματισμένος μετά από πτώση από την γέφυρα του Πάμισου)

Στον Ταύγετο, τον Αύγουστο του 1952, μαθητές της 8ης Γυμνασίου, «πλησίον του μοναστηριού Διμιόβης»

 

Τυπική ενδυμασία μαθητή 8ης Γυμνασίου του 1948 με πηλίκιο

Προβολή Σχολίων