Εργοστάσιο Γαλανάκη, 1955

Γρηγόρης Ιωάννου Κουρεμένος 1928-2003 έξω από το εργοστάσιο ρυζιού Γαλανάκη με ένα από τα τελευταία άλογα των Κουρεμενέων, την Στέλλα, λευκό με γκρι μάλλον θεσσαλική ράτσα ζεγμένο με διπλόκαρο

Αρχείο Ιωάννης Κουρεμένος

Βασιλική Κουρεμένου

 

Προβολή Σχολίων