Η Μονή Βουλκάνου στο πέρασμα του χρόνου

Με αφορμή τη χθεσινή ανάρτηση της φίλης Κικής Πατρίκη και τη συζήτηση, μια σειρά από παλιές φωτογραφίες της Μονής Βουλκάνου:
Οι δύο πρώτες είναι τη δεκαετία του 1900-1910,
οι τρεις που ακολουθούν είναι του 1935 και
η τελευταία της ιδίας χρονολογίας από την παλαιά μονή.
Προέρχονται από το αρχείο του ΕΛΙΑ και έχουν αποθησαυριστεί στο meropitopik. blogspot.com
Προβολή Σχολίων