Νίκη Κακαβά, 1940

Στη μνήμη της » γιαγιάς » μας Νίκης Κακκαβά….

Συγκλονιστική και πεντάμορφη στο ρόλο της Εσμέ της Τουρκοπούλας…

Ερωτευμένοι όλοι τότε μαζί της… Μικροί και μεγάλοι….

Στέφανος Ληναίος

Προβολή Σχολίων