Νησιώτικη οικογένεια, 1945

Επάνω αριστερά. Νίκη Ηλιοπούλου, άγνωστη, Μαρία Ηλιοπούλου, Κωστούλα Ηλιοπούλου.

Κάτω σειρά από αριστερά Σταύρος Ηλιόπουλος, άγνωστος, Παύλος Ηλιόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος.

Αρχείο Νίκου Ρούτση Ευχαριστώ τον Νίκο που μου έδωσε την φωτογραφία

Βασιλική Κουρεμένου

Προβολή Σχολίων