Νησιώτικη παρέα, Πάρκο Μεσσήνης, 1963

Πλατεία Μάιος 1963

Δεξιά Παναγιώτης Κουρεμένος του Γεωργίου και της Ελένης, αριστερά Σπύρος Κούτης υπάλληλος τραπέζης .

Ευχαριστώ την θεία μου Ελένη Κουρεμένου για την φωτογραφία

Βασιλική Κουρεμένου

Προβολή Σχολίων