Νησιώτικη παρέα, Πάσχα 1967 στο σιντριβάνι

Νησιώτικη παρέα Πάσχα 1967 στο σιντριβάνι

Από αριστερά: ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π, ΚΟΥΤΗΣ Δ, ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛ, ΖΕΠΠΟΣ ΙΩΑΝ, ΚΟΣΜΑΣ Π, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ Α, ΜΑΥΡΟΙ»ΔΗΣ Κ, ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗΣ ΑΝ.

Αρχείο Καίτη Μιχαλοπούλου Νικολακοπούλου.

Φωτογράφος Τάσης Γκιούλος

Η κυρία Καίτη θέλοντας να βοηθήσει ώστε να εμπλουτιστεί το φωτογραφικό αρχείο του Πάμισου μου εμπιστεύτηκε δύο φωτογραφίες με αγαπημένα της πρόσωπα .

Βασιλική Κουρεμένου

Προβολή Σχολίων