Νησιώτικη παρέα, 1956

ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΣ:
Κυρ. Λιάππα-Poulos, Αθαν. Κεχαγιά-Δουλουγέρη, Δημ. Λιάππα-Καλογεροπούλου, Στ. Καλογερόπουλος, Βασ. Καλογεροπούλου. 1956-57.

Προβολή Σχολίων