Νησιώτικη παρέα, 1957

ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΟΠΟΥΛΕΣ:
Κυρ. Λιάππα-Poulos, Αθαν. Δουλουγέρη, Δημ. Λιάππα-Καλογεροπούλου, Στ. Σάρρα-Ψυχογιού, Βασ. Καλογεροπούλου. 1957;

Βασιλική Καλογεροπούλου

Προβολή Σχολίων