Νησιώτικη παρέα, 1962

Μαθητές Ε’ Γυμνασίου 2/6/1962

Από μια εκδρομή στο Μυστρά είναι η φωτογραφία.

 

Από αριστερά Παναγιώτης Κουρεμένος του Γεωργίου ετών 17., Ρήγας Παναγιώτης του Γεωργίου Βασίλης Ζαχαρόπουλος και Γεωργαντάς

Βασιλική Κουρεμένου

 

Προβολή Σχολίων