Νησιώτικη παρέα, 1963

Σε εξοχικό κέντρο του Νησιού, 1963

Από αριστερά Τσάμης Ιωάννης, Παναγιωτόπουλος Ηλίας του Αλεξάνδρου , Φώτης Δ Τσάμης, Γεώργιος Ρούτσης

Προβολή Σχολίων