Νησιώτικο ζευγάρι 1905 περίπου

Νικόλαος Δ Βλαχάκης και Παναγούλα Βλαχάκη το γένος Καρακάξη.

Αρχείο Νικολάου Ρήγα

Βασιλική Κουρεμένου

Προβολή Σχολίων