Νησιώτικο ζευγάρι 1945 περίπου

Γεώργιος Παναγιώτη Ρήγας και Βασιλική Ρήγα το γένος Νικολάου Βλαχάκη.

Αρχείο Νίκου Ρήγα

Βασιλική Κουρεμένου

Προβολή Σχολίων