Οικογένεια Μοθωνιού, 1940

Οικογενειακή φωτογραφία 1940

από αριστερά:
Βγενικούλα Μπεζαντέ (μάνα), Μοθωνιός Γιάννης (πατέρας), Μοθωνιός Γιώργος (γιός), Μπεζαντές Χρήστος (θείος-όρθιος)

Ευσταθία Μοθωνιού

Προβολή Σχολίων