Πάμισος 1985-86

Πάμισος, 1985 – 1986, μια απ’τις καλύτερες ομάδες και με παίκτες επί το πλείστον Νησιώτες.

Όρθιοι απ’αριστερά: Δασκαλάκης Αθ., Αργυρόπουλος, Ρούτσης Νικ., Λουκαρέας Ηλ., Πούπουζας Κ.,
Βλαχάκης Αλ.,

καθιστοί: Χρυσαφίδης Ευστρ., Γεωργούλιας Βασ., Χούλιαρης Μιχ., Ούτσικας Ιωαν., Νικολόπουλος Αντ.

Προβολή Σχολίων