Πλατεία Μεσσήνης, 1960

Δυό όψεις της πλατείας μπρος – πίσω στα 1960:
Παρτέρια, γαζίες, περίτεχνα φωτιστικά και η μεγάλη πλατεία.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από το ηλεκτρονικό δημοπρατήριο (τιμή εκκίνησης 20,42 ευρώ για την κάθε μια) e bay και γιαυτό φέρουν το υδατογράφημα….
Προβολή Σχολίων