ΡΑΦΕΙΟΝ, 1960

Από αριστερά: Ιωάννης Πριστούρης, Ιωάννης Αγγελόπουλος[Χρυσοκελαριά], ο μάστορας Κωνσταντίνος Πριστούρης και ο Ιωάννης Τσούσης [Λυκότραφο]

Από το αρχείο του Γιάννη Πριστούρη

και την Βάσω Κουρεμένου

 

 

Προβολή Σχολίων