Στιγμιότυπα από την ρυζοκαλλιέργεια, 1949

Εν Κολοκασά τη 3-10-51
Αλωνιστική περίοδος ορύζης
Μοθωνιός Γεώργιος, άγνωστες γυναίκες

«ΦΩΤΟ ΣΤΑΡ», Παναγ.Δημόπουλος, Πλατεία Μαυρομιχάλη, Καλαμάτα

Μάζεμα του ρυζιού με μηχανή του Δουβόγιαννη
αρ. αγνωστος, δεξ. Γιώργος Μοθωνιός

«ΦΩΤΟ ΣΤΑΡ», Παναγ.Δημόπουλος, Πλατεία Μαυρομιχάλη, Καλαμάτα

1949, φωτογραφία με το αεροπλάνο ραντίσματος του κάμπου
αρ. αγνωστος, δεξ. Γιώργος Μοθωνιός

 

Από την Ευσταθία Μοθωνιού

Προβολή Σχολίων