Σχολική εκδρομή στο Πήδημα, 1969

Σχολική εκδρομή με το Λύκειο Μεσσήνης στο Πήδημα.
Από αριστερά: Σαραντόπουλος Βαγγέλης, Γαβρά Δήμητρα (Τούλα), Παναγόπουλος Πολύβιος, Ηλιάδη Ελένη, Κουμουρά Θεοδώρα (έχει φύγει από τη ζωή), Αποστολοπούλου Βούλα.

Από αρχείο Βαγγέλη Σαραντόπουλου

Προβολή Σχολίων