Σχολικό έτος 1927-1928 Τάξη Β’, 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης

Σχολικό έτος 1927-1928

Τάξη Β’, 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης

Καθιστός, στην κάτω σειρά, τρίτος από αριστερά με το μαύρο σακάκι, ο πατέρας μου Παναγιώτης Μαρκόπουλος. Στο κέντρο της φωτογραφίας, ο περιβόητος για την αυστηρότητά του δάσκαλος-παπάς , ο επονομαζόμενος Παπαμπούτος

Προκόπης Μαρκόπουλος

Προβολή Σχολίων