Τρίτη τάξη Λυκείου Μεσσήνης, σχολική χρονιά 1969-1970

Τρίτη τάξη Λυκείου Μεσσήνης, σχολική χρονιά 1969-1970.
Πίσω σειρά από αριστερά: 1. Παναής Σαραντόπουλος, 2. Φώτης Μητρόπουλος, 3. Σωκράτης Γιαννακόπουλος, 4. Θεόδωρος Αβιζιώτης, 5. Δημήτρης Βλαχόγιαννης (έχει φύγει από τη ζωή), 6. Γιώργος Ηλιόπουλος, 7. Πολύβιος Παναγόπουλος, 8. Βαγγέλης Σαραντόπουλος, 9. Ηλίας Αργυρόπουλος.
Καθιστοί από αριστερά: 1. Χρήστος Αποστολόπουλος (έχει φύγει από τη ζωή), 2. Παύλος Χαϊδόγιαννης 3. Δημήτρης Δουρούμης 4. Φώτης Σαραντόπουλος.

Φώτης Σαραντόπουλος

Προβολή Σχολίων