Νησιώτικη παρέα, 1991

Νυχτερινές ιστορίες στην Κάτω Πλατεία.
Σεπτέμβριος του 1991.
Από αριστερά Αποσ.Σοφιανός, Κων. Ασημάκης, Μαρ.Τσιχριντζής, Δημ. Τσάμης, Γιαν. Πριστούρης, Αθαν. Τσάμης, Φώτ. Περιβολάρης, Αποσ. Τσάμης και Κων. Μοσχοβίτης.

Από το φωτογ. μου αρχείο: Αρτέμης Δ.Φανός

Προβολή Σχολίων