Καλογερόπουλος, 1953

ΣΤΑΥΡΟΣ Ο ΤΟΥΡΚΟΦΑΓΟΣ !!!
1953-1954

από το αρχείο της Βασιλικής Καλογεροπούλου

Προβολή Σχολίων