Εκδρομή στο Μανιάκι στις 20-5-1973, Εκτη τάξη, Γυμνάσιο Μεσσήνης

 

Εκδρομή στο Μανιάκι στις 20-5-1973, Εκτη τάξη, Γυμνάσιο Μεσσήνης

από αριστερά

Μιχάλης Τσακανίκος, Παναγιώτης Σαραντόπουλος, Μιχάλης Γαβράς, Γιώργος Τριανταφυλλόπουλος

 

Από το αρχείο του Παναγιώτη Σαραντόπουλου

Προβολή Σχολίων