Ερείπια αρχαίου κτίσματος δίπλα στο στάδιο της Μεσσήνης, 3 Μαΐου 1829

Οι διαδρομές των φυσιοδιφών της Γαλλικής Επιστημονικής Αποστολής:
Ερείπια αρχαίου κτίσματος δίπλα στο στάδιο της Μεσσήνης, 3 Μαΐου 1829
«Μπορεί κανείς βλέποντας τη βινιέτα στο τέλος του κεφαλαίου να πάρει μια ιδέα για το πώς λάξευαν τις πέτρες που χρησιμοποιούσαν στη δόμηση δίχως κανένα συνδετικό υλικό. Ο τοίχος που βρίσκεται πάνω από τις πόρτες είναι χτισμένος με πέτρες τοποθετημένες κλιμακωτά η μία πάνω στην άλλη, όπως παρατηρήσαμε σε αρκετά κτίσματα τέτοιου τύπου και πιο συγκεκριμένα σε έναν τοίχο της ακρόπολης της Αρκαδίας, πράγμα που μέχρις στιγμής έχουν προσέξει όλοι όσοι είχαν επισκεφτεί την ακρόπολη. Μια σκάλα οδηγούσε σε μια από αυτές τις πόρτες. Λίγο πιο πέρα, από το μνημείο, σε έναν λοφίσκο βρίσκεται ένας ναός ή μάλλον εκκλησάκι το οποίο θα μπορούσα να χρονολογήσω στις απαρχές του χριστιανισμού επειδή κάποια από τα οικοδομικά υλικά του προέρχονται από αρχαιότερα μνημεία, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα καταστράφηκαν κατά τους πρώτους αιώνες της βαρβαρότητας».
Bory de Saint Vincent, Relation, 1836, σ. 299.
Προβολή Σχολίων