η μοδίστρα και οι μαθήτριές της, 1930

Μεσσήνη, γύρω στο 1930!

Η μοδίστρα και οι μαθήτριές της!

Πάνω σειρά (απ’ αρ): Σταυρούλα Αλεβίζου (από Λευκοχώρα), Ισμήνη Γρηγοροπούλου (ξενιτεύτηκε στην Αμερική), η μοδίστρα, Χ;, Βάσω (εξαδέλφη της Σταυρούλας), Παναγιώτα Κ. Λυκούρα (μετέπειτα Πατρίκη) (από το Μαυρομάτι)

Κάτω σειρά: Τα παιδάκια είναι ανίψια της μοδίστρας. Δεξιά: Γιαννούλα Κ. Λυκούρα (μετέπειτα Κωνσταντακοπούλου) (από το Μαυρομάτι)

Βασιλική Πατρίκη

Προβολή Σχολίων