Σύλλογος οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων, 1955

9-3-2022
 Σύλλογος οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων 1955
Μια συλλεκτική φωτογραφία θα έλεγα…
από το αρχείο του Σταύρου Ασημάκη!!!
Φωτογράφος Μεγαλοκονόμου, Ανθιμου Γαζή 13, Αθήνα
ΠΑΤΑΤΙΑΣ
ΜΠΟΣΙΝΗΣ Σίμος
ΑΣΗΜΑΚΗΣ Φώτης
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΑΝΑΓΟΣ Περικλής

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΑΓΝΩΣΤΟΣ

Σταυρούλα Σαραντοπούλου

Ο μπάρμπας Σίμος ήταν και Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Μεσσήνης.
Προβολή Σχολίων