Νησώτικη παρέα, Πάρκο Μεσσήνης, 1959

Αριστερά άγνωστος, κέντρο Αποστόλης Δ Πλιός, δεξιά Καλύβας Παναγιώτης

κάτω Ρούτσης Γεώργιος.

1959 ΠΑΡΚΟ

Αρχείο Δήμητρα Ρούτση

από την Βασιλική Κουρεμένου

Προβολή Σχολίων