Νησώτικη παρέα, 1970

Φίλοι στους χώρους της Αρχαίας Ολυμπίας. Από το αρχείο του Πέτρου Μπεσσή

Απρίλιος του 1970.

Από αριστερά προς τα δεξιά είναι

  1. Παναγόπουλος Τάκης( Τόσκας )  2. Δημητρόπουλος Τάκης  3.Τασσόπουλος Γεώργιος( φωτογράφος )  4. Μπεσσής Πέτρος.

Κατερίνα Τζώρτζη

Προβολή Σχολίων