Ο ηλεκτρισμός στη Μεσσήνη του …1959

Το ειδοποιητήριο  «Ηλεκτρική Επιχείρησις Μεσσήνης» ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ… και στην πίσω πλευρά του η χειρόγραφη απόδειξη είσπραξης…

Από την Μαρία Κουσουλάκου

Προβολή Σχολίων