Πάμισος, δεκαετία ’60

Πολλά χρόνια πριν, δεκαετία του 60!
όρθιοι απ’ αριστερά, τερμ. Γ. Παππαγιάνης, Νικήτας Καραμπέτσος, Π. Λεκαδίτης, Νόντας Παναγιωτόπουλος, Π. Τσίκινης, Τάκης Παππαγιανόπουλος,
καθιστοί, Π. Θωμόπουλος, Στάθης Τσάμης, Θαν.Μπακανδρέας, Ν.Λεκατσάς (παίκτης και προπονητής), Γ. Τσαφατίνος (Κατσάκος).
Προβολή Σχολίων