Σιδηροδρομικός σταθμός Μεσσήνης, 1950-60

8-3-2022

Οταν ο σιδηροδρομικός σταθμός στο Νησί είχε ζωή και… τρένα

Σιδηροδρομικός σταθμός Μεσσήνης: ελιγμός ατμαμάξης για αναστροφή τοπικής αμαξοστοιχίας από Καλαμάτα, ενώ στη «μόρτα» διακρινoνται σταθμευμενες φορτάμαξες μεταφοράς λιπασμάτων πιθανόν (από καρτ ποσταλ)…

Φωτογραφία και κείμενο του φίλου Γιώργου Νάθαινα από παλιά ανάρτηση στην ομάδα «ΣΠΑΠ ανώτερη»

Προβολή Σχολίων