Το πρώτο φύλλο, της δεύτερης εφημερίδας που εκδόθηκε στο Νησί.

Το πρώτο φύλλο, της δεύτερης εφημερίδας που εκδόθηκε στο Νησί. Ηταν η εφημερίδα «Δήμος» της οποίας η έκδοση άρχισε στις 13 Ιουνίου 1876…
Προβολή Σχολίων