Το πρώτο φύλλο, της πρώτης εφημερίδας που εκδόθηκε στο Νησί.

Το πρώτο φύλλο, της πρώτης εφημερίδας που εκδόθηκε στο Νησί. Ηταν η εφημερίδα «Πάμισος» της οποίας η έκδοση άρχισε στις 11 Δεκεμβρίου …1872
Προβολή Σχολίων