3ο δημοτικό σχολείο, 1936, 1965

Ηλίας Μπιτσάνης

Εδώ είναι μια φωτογραφία μαθητών το 1936

Ηλίας Μπιτσάνης

Και εδώ η δική μου τάξη το 1965

 

Προβολή Σχολίων