Ρυζοκαλλιέργεια από τους Ενετούς το 1692

Το ρύζι ήταν μια από τις καλλιέργειες τις οποίες προώθησαν οι Ενετοί στο Μεσσηνιακό Κάμπο.
Είχαν οριοθετήσει μάλιστα μια μεγάλη περιοχή στην οποία θα έπρεπε να καλλιεργηθεί το ρύζι στο βάλτο με βάση υδρογραφικούς χάρτες που συντάχθηκαν από τον Giovanni Mattiazi το 1692.
Σε αυτούς εκτός από την επιφάνεια που προοριζόταν για καλλιέργεια, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι θέσεις του Νησιού και χωριών όπως το Πήδημα, του Βεΐζαγα (Ανθεια) , το Φαρμίσι (Αίπεια), του Ντελίμεμι (Αιθαία), το Καμάρι (Θουρία), και το Κουρτσαούσι (Σπερχογεία).
Οι χάρτες περιλαμβάνονται στην εργασία της Αναστασίας Στουραΐτη με τίτλο “Colonial encounters, local knowledge and the making of the cartographic archive in the Venetian Peloponnese”.
Την εντόπισε και την έστειλε ο φίλος συμπατριώτης Γιώργος Κωστόπουλος τον οποίο και ευχαριστώ θερμά.
Προβολή Σχολίων