Ιστορικά του δήμου Παμίσου-1

Ιστορικά του δήμου Παμίσου:

Ο δήμος Παμίσου σχηματίσθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα της 9ης Απριλίου 1835, το οποίο όμως δεν δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Αποτέλεσε δήμο της Επαρχίας Μεσσήνης και κατατάχθηκε στη Β΄ τάξη * με πληθυσμό 3.332 κατοίκους. Είχε έδρα την Πάμισο (Νησίον) και ο δημότης ονομάσθηκε Παμίσιος **. Στην αρχική σύσταση συμμετείχαν Πάμισος [Νησίον, 2.914 κάτοικοι], Κάτω Μαυρομμάτι (185 κάτοικοι), Λυκότραφον (74), Μάδικα [Μάδαινα, 20 κάτοικοι] και Τζιτζώρι (139 κάτοικοι). Μεταγενέστερα εντάχθηκαν Παραλία Μεσσήνης, Μπούκα Μαυρομάτι.
Με το Βασιλικό Διάταγμα της 19ης Αυγούστου 1867. μετονομάσθηκε η πρωτεύουσα του δήμου από “Νησίον εις Μεσσήνη”. Το 1871 με το Βασιλικό Διάταγμα της 4ης Οκτωβρίου δημιουργήθηκε συνοικισμός στη θέση Μπούκα, ο συνοικισμός παραλία Μεσσήνης δημιουργήθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα της 24ης Αυγούστου 1882.
Η αρχική σφραγίδα του δήμου ήταν στρογγυλή, λευκή στο κέντρο και περιφερειακά έγραφε “δημαρ. Του Δήμου Παμίσου” (με κεφαλαία).
Το έμβλημα της σφραγίδας καθορίστηκε με το Βασιλικό Διάταγμα της 28ης Φεβρουαρίου 1867: “… ίνα η σφραγίς φέρη ως έμβλημα εν τω μέσω μεν “τον ποταμόν Πάμισον, παριστάμενον ως γέροντα εκτάδην κείμενον και κάλπην κρατώντα”, γύρωθεν δε τας λέξεις “δήμος Παμίσου”…”

[Στη φωτογραφία η σφραγίδα του Δήμου Παμίσου]

Προβολή Σχολίων