Μονή Βουλκάνου, 1945

Θεία Ελένη Μποσίνη και μοναχός Τρίκης αν θυμόταν σωστά, στο Βουλκάνο το 1945.
Προβολή Σχολίων