Περιφορά της εικόνας του Αγίου Δημητρίου, Φιλαρμονική Μεσσήνης, 2018

Πάντα προηγείται η Φιλαρμονική μας.

Αρχιμουσικός Μουνδρουλέας Γεώργιος

Αρχείο: Αρτέμης Φανός 

Προβολή Σχολίων